Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Z tamtej strony jeziora
Stoi lipka zielona
A na tej lipce na tej zielonieńkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają
A na tej lipce na tej zielonieńkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają
Nie byli to ptaszkowie
Tylko trzej braciszkowie
Co się spierali o jedną dziewczynę
Który ci ją dostanie
Co się spierali o jedną dziewczynę
Który ci ją dostanie
Jeden mówi: „Tyś moja"
Drugi mówi: „Jak Bóg da"
A trzeci mówi: „Moja najmilejsza
Czemu Tyś mi taka smutna"
A trzeci mówi: „Moja najmilejsza
Czemu Tyś mi taka smutna"
Jakże nie mam smutna być
Za starego każą iść
Czasu niewiele jeszcze dwie niedziele
Mogę miły z Tobą być
Czasu niewiele jeszcze dwie niedziele
Mogę miły z Tobą być
Z tamtej strony jeziora
Stoi lipka zielona
A na tej lipce na tej zielonieńkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają
A na tej lipce na tej zielonieńkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają
С той стороны озера
Стоит липка зеленая
 
И на этой липкe, на этой зелененькой
Три птички поют
И на этой липке, на этой зелененькой
Три птички поют
 
Это были не птички.
Были то три брата
 
Которые спорили об одной девушке
Кто из них получит ее себе
Что они спорили об одной девушке
Который получит ее себе
 
Один говорит: "Тыж моя"
Другой говорит: "Как Бог даст"
 
А третий говорит: "Моя наимилейшая,
Почему Ты такая грусная?"
А третий говорит: "Моя наимилейшая,
Почему Ты такая грусная?"
 
Как же мне не быть грустной
За старика велят идти

Чуть-чуть времени осталось, еще два воскресенья
Я могу побыть с тобою милый
Чуть-чуть времени осталось, еще два воскресенья
Я могу побыть с тобою милый
 
С той стороны озера
Стоит липка зеленая
И на этой липке, на этой зелененькой
Три птички поют
И на этой липке, на этой зелененькой
Три птички поют