Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
1) https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie,

 3. doklad o zajištění ubytování,

 4. doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 5. doklad o zkoušce z českého jazyka (více informací ke zkoušce naleznete na oficiální stránce Čeština pro cizince).

 6. na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.

  2) Formular: http://www.mzv.cz/public/82/d2/e3/72998_14945_zadostopovolenitrvalehopobytu.pdf
  https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/visa_form/index.html

  3)Zákon o pobytu cizinců https://www.mvcr.cz/soubor/aktualizovane-uplne-zneni-zakona-c-326-1999-sb-o-pobytu-cizincu-k-2-8-2021-s-vyznacenymi-zmenami.aspx